یاری ما برای سفر شما

مرکز فرهنگی اردوهای دانشجویی آماده خدمت رسانی به تمامی اردوهای که قصد سفر به مشهد مقدس دارند را به صورت رایگان است.

1

سخنرانی

هماهنگی با سخنرانان مشهور با موضوعات مختلف برای مخاطب شما

2

تجهیزات سفر گروهی

ارائه تجهیزات سفر برای اردوهای دانشجویی به صورت امانی و رایگان

3

اهدای پک فرهنگی

اهدای پک فرهنگی به اعضای اردو


ارتباط با ما

مشهد مقدس - آخوند خراسانی 12 - مجتمع محبان امیر المومنین (علیه السلام)

نوشته نمونه 4
نوشته سه
نوشته دو
نوشته یک